Ładowanie loading icon

I. Ważne informacje

1. Operatorem Skrypty.net jest spółka Internety Studio Limited, 27 Old Gloucester Street, Londyn, Wielka Brytania, WC1N 3AX (biuro obsługi klienta i siedziba spółki). Numer przedsiębiorstwa: 13082236.

2. Właściciela serwisu w treści niniejszego regulaminu określa się naprzemiennie: Sprzedającym, Sprzedawcą, Właścicielem, Operatorem, Skrypty.net.

3. Klienta serwisu w treści niniejszego regulaminu określa się naprzemiennie: Klientem, Kupującym.

4. Należy dokładnie przeczytać poniższe zasady korzystania z serwisu Skrypty.net. Dokonanie zakupu lub używanie produktów z serwisu Skrypty.net jest tożsame z faktem, iż Klient przeczytał i zaakceptował zasady użytkowania.

5. Dokonując zakupu produktu z oferty Skrypty.net, Klient akceptuje warunki licencyjne w tym wszystkie obostrzenia i warunki zawarte w niniejszym regulaminie oraz licencje zastosowanych komponentów, modułów i innych elementów składowych oferowanych skryptów, grafik czy innych elementów. Podane ceny są cenami ostatecznymi, bez dodatkowego podatku. Za zakupiony produkt Klient otrzymuje rachunek lub fakturę.

II. Serwisy tematyczne i komercyjne, Skrypty i CMS – licencje i obostrzenia

1. Z uwagi na fakt, iż na rynku jest dużo firm hostingowych o różnym stopniu jakości oferowanych usług, prosimy o kontakt z konsultantem w celu upewnienia się, czy dany hosting jest obsługiwany, a konkretnie czy parametry serwera są wystarczające do poprawnego działania skryptu.

2. Serwis lub skrypt Klient kupuje w takiej postaci w jakiej prezentowany jest obecnie w ofercie. Oznacza to, że po zakupie Sprzedający nie jest zobowiązany do wprowadzania korekt, poprawek, realizowania innych pomysłów kupującego. Serwis/skrypt jest funkcjonalny w zakresie opisu w ofercie, w razie potrzeby uzyskania nowych funkcjonalności pozostanie to kwestią do przedyskutowania w ramach dodatkowej pracy.

3. W przypadku narzędzi zewnętrznych zaimplementowanych w skryptach, typu: reklama sieciowa, Google Adsense, Bankier, Dotpay, Transferuj i innych tego typu, odsyłamy do obszernych dokumentacji w zakresie tych zagadnień, jeśli natomiast przedmiotem sprzedaży jest również rejestracja w tych programach lub/i implementacja konta kupującego w serwisie WWW, jest to bezpośrednio zaznaczone w opisie oferty (opcja dodatkowa).

4. Liczba zakupionych licencji odpowiada ilości domen na których klient ma prawo użytkować zakupiony produkt. Zakupiony serwis lub skrypt może zostać sprzedany lub przekazany przez Kupującego jednorazowo, wyłącznie w takiej ilości sztuk na jaką wskazuje liczba zakupionych licencji.

5. Jeśli serwis lub jego elementy objęte są licencją zewnętrzną należy jej przestrzegać. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest serwis oparty o CMS Joomla! klient akceptuje treść licencji dostępnej pod adresem http://www.joomla.pl/index.php/content/view/1/6/ orz licencji GNU GPL dostępnej pod adresem http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku innych sprzedawanych lub udostępnianych przez Skrypty.net skryptów.

6. Klient akceptuje fakt, iż produkty które dostępne są w sprzedaży w serwisie Skrypty.net mają charakter skryptowy, zatem mogą być sprzedawane przez Skrypty.net w nieograniczonej liczbie kopii, Klient decydując się na zakup otrzymuje jedną z nich.

7. Zarządzanie zdecydowaną większością opcji znajduje się w panelu administracyjnym jednak część modyfikacji lub zarządzania może mieć miejsce bezpośrednio w kodzie strony WWW, tj. w konkretnym pliku umiejscowionym na serwerze lub bazie danych.

8. Komponent aktualizacji treści za pomocą zewnętrznych kanałów RSS opracowany jest zgodnie z obowiązującą netykietą. Pobiera treści wraz ze stopką oraz odnośnikiem do pełnego źródła (standard przyjęty przez udostępniających kanały RSS). Klientowi pod żadnym pozorem nie wolno podawać się za właściciela treści nienależących do niego, dodatkowo również na życzenia właściciela praw do dowolnego artykułu należy taki artykuł usunąć z bazy. Przed publikacją artykułów należy uprzednio uzyskać zgodę właściciela udostępnianych przez RSS kanałów.

9. Od momentu zakupu procedura przekazania przedmiotu sprzedaży nie powinna być dłuższa niż 7 dni od daty sprzedaży, w skrajnych przypadkach może trwać do 14 dni. W przypadku kastomizacji (graficzne i funkcjonalne dopasowanie oferowanych rozwiązań do wymogów klienta) termin jest ustalany indywidualnie.

III. Strony WWW, sklepy internetowe – licencje i obostrzenia

1. Oferowane w działach Strony WWW, Sklepy internetowe to projekty udostępniane przez naszych partnerów. Projekty w Skrypty.net udostępniane są na zasadzie braku wyłączności. Oznacza to, że nieskończenie wiele osób, firm lub innych podmiotów może zamówić stronę WWW lub sklep oparte o jeden z tychże projektów. Strona WWW/Sklep realizowane w oparciu o taki projekt, w zakresie modyfikacji uzgodnionych w ofercie, jest już produktem unikatowym.

2. Każdy z projektów udostępniany jest na jednej z dostępnych platform CMS. Szczegółowe informacje dostępne są w opisie danego produktu. Obecnie Skrypty.net oferuje rozwiązania na następujących platformach: Joomla, WordPress, Prestashop, Virtuemart, OpenCart. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z licencją zakupowanego skryptu i jej przestrzeganie. Licencje dostępne są na oficjalnych stronach WWW dostępnych w internecie. Skrypty.net nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych skryptów, Sprzedawca nie jest ich autorem, a jedynie podmiotem wdrażającym dany skrypt/CMS na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Liczba zakupionych licencji odpowiada ilości domen, na których Klient ma prawo użytkować zakupiony produkt. Zamówiona strona WWW/Sklep może zostać sprzedany lub przekazany przez Kupującego jednorazowo, wyłącznie w takiej ilości sztuk, na jaką wskazuje liczba zakupionych licencji.

4. Cena końcowa zamówionej Strony WWW/Sklepu zależna jest od wybranego pakietu. Wariant podstawowy jest wymagany i obejmuje projekt zgodny z szablonem oraz instalację na wskazanym przez klienta serwerze. Klient jest informowany w opisie produktu dla jakiego CMS dedykowany jest dany projekt i musi zapewnić hosting zgodny z wymaganiami danego CMS. Informacje na temat wymogów hostingowych dostępne są na oficjalnej stronie WWW dla każdego ze skryptów/CMS.

III.1. Strony WWW, sklepy internetowe – modyfikacje graficzne, uzupełnienie treści, zdjęcia, funkcjonalność 

5. Jedną z opcji dla zamówienia jest polska wersja językowa skryptu/CMS. Skrypty.net dokłada wszelkich starań, aby wersje językowe były kompletne i aktualne na czas sprzedaży (ostatnie wydanie danej wersji językowej), jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakość tego tłumaczenia lub ewentualne błędy. Część dodatkowych modułów lub komponentów może mieć oryginalną (angielską) wersję językową.

6. Przygotowanie logo dla Klienta ma kilka wariantów, w przypadku wyboru wariantu „przygotowanie logo dla klienta w stylistyce projektu” oznacza to, że zostanie wprowadzona tekstowa nazwa lub nazwa domeny do logo widocznego w wybranym przez klienta szablonie/projekcie zgodnie ze stylistyką danego projektu. Skrypty.net nie jest zobowiązane do wprowadzania poprawek w logo. Ewentualne dalsze prace nad wersją webową logo pozostaną przedmiotem dodatkowej wyceny. Klient może również podesłać własne logo, powinno ono zostać dostarczone w formacie .PNG lub .GIF (bez zbędnego tła) w możliwie wysokiej rozdzielczości.

7. Klient, który wybrał pakiet z uzupełnieniem treści i zdjęć do podstron, powinien dostarczyć kompletne materiały tekstowe i zdjęciowe maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu zakupu. Zdjęcia powinny być odpowiednio wysokiej rozdzielczości, tak by możliwe było ich wprowadzenie w końcowym produkcie bez utraty jakości. Jeśli Klient nie dostarczy odpowiednich zdjęć oraz nie wskaże ich konkretnego umiejscowienia w końcowej stronie, serwisie lub sklepie WWW, Skrypty.net zdecyduje o doborze najwłaściwszych zdjęć wg własnego uznania (lub pozostawi domyślne dostępne w wybranym projekcie). W przypadku gdy Klient nie będzie zadowolony z wyboru zdjęć i/lub ich umiejscowienia, to ewentualne dalsze prace w tym zakresie będą przedmiotem dodatkowej wyceny. Zdjęcia powinny zostać udostępnione przez Klienta drogą poczty elektronicznej lub online, w formie dostępu do serwera FTP lub hostingu plików. Teksty do strony, serwisu lub sklepu WWW powinny zostać dostarczone w plikach .DOC lub .DOCX z precyzyjnym oznaczeniem do jakiej konkretnej podstrony są przeznaczone i jakiego elementu strony dotyczą. W przypadku braku wskazania umiejscowienia tekstu, Skrypty.net zdecyduje o umiejscowieniu tekstu wg własnego uznania. W przypadku gdy Klient nie będzie zadowolony z rozmieszczenia treści w serwisie (a nie określił precyzyjnie gdzie tekst ma zostać umiejscowiony), to ewentualne dalsze prace w tym zakresie będą przedmiotem dodatkowej wyceny. Przy pracy nad opracowaniem podstron nie przewiduje się modyfikacji kodu projektu. Podstrony docelowej Strony WWW/Sklepu opracowywane są w oparciu o dostępne szablony podstron w zakupionym projekcie. W przypadku usługi wprowadzania produktów do sklepu WWW uwzględnia się produkty z maksymalnie trzema wariantami/atrybutami (np. kolor, rozmiar, materiał).t

8. W przypadku treści tekstowych dostarczanych przez Klienta na potrzeby realizacji podstron przyjmuje się, iż jest to tekst finalny czyli już odpowiednio zredagowany, do każdej strony opisowej z tekstem można załączyć 5 zdjęć (chyba, że uzgodniono inaczej), w możliwie wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia nie będą poddawane dodatkowej obróbce graficznej (możliwe skalowanie zdjęć). Elementy dynamiczne typu flash są traktowane i modyfikowane na podobnej zasadzie co elementy statyczne, możliwa jest modyfikacja tekstu czy konkretnych zdjęć, natomiast nie samej animacji.

9. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest również plik .PSD stanowiący projekt graficzny, to dostarczanym klientowi plikiem .PSD jest oryginał projektu w wersji anglojęzycznej, przed realizowanymi modyfikacjami.

10. Dodatkowe komponenty, dodatki, pluginy czy moduły będące częścią oferowanych pakietów, są dostarczane z szerokiego repozytorium dla danego CMS, stanowiącego bazę dla wybranego projektu. Są to zazwyczaj rozwiązania na licencji GNU/GPL lub podobnej. Zwykle są one przeznaczone dla konkretnie zakupionej Strony WWW/Sklepu i nie powinny być wykorzystywane/powielane w innych projektach Kupującego (chyba, że licencja na to zezwala).

11. Komponenty, dodatki, pluginy czy moduły, o których mowa powyżej (pkt 10) dostarczane są Klientowi w takiej formie technicznej jaką przewidział producent udostępniając dane rozwiązanie. Elementy te nie podlegają modyfikacjom graficznym czy programistycznym. Przewiduje się również konfigurację w/w dodatków, jeśli taka możliwość została ujęta w opisie danego Pakietu.

12. Skrypty.net stara się utrzymywać bazę produktów zawsze aktualną, jednakże baza zależna jest od zewnętrznych dostawców co może wiązać się z tym, że zakupiony produkt nie będzie w rzeczywistości dostępny. W takiej sytuacji konsultant Skrypty.net zaproponuje inny produkt w podobnym przedziale cenowym lub na życzenie Klienta, kupujący otrzyma zwrot należności do 5 dni roboczych.

13. Procedura przekazania przedmiotu zakupu nie powinna być dłuższa niż 21 dni roboczych od daty uzupełnienia/nadesłania przez Klienta materiałów niezbędnych do wykonania usługi (pakiety z uzupełnieniem treści). Zazwyczaj jest to termin od 5 do 21 dni roboczych, w zależności od stopnia złożoności zamówienia.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, Polityki Prywatności oraz zakresu wykorzystywania Cookies przewidziane są w dokumencie Polityka Prywatności & Cookies.

V. Płatności

1. Oferujemy płatności bezpośrednie na rachunek bankowy oraz/lub płatności automatyczne. Płatności automatyczne w serwisie Skrypty.net obsługuje Przelewy24.pl, bezpieczne płatności internetowe.

VI. Pozostałe kwestie prawne. Prawo odstąpienia od umowy. Reklamacje

1. Skrypty.net nie wyraża zgody na kopiowanie, sprzedawanie ani rozpowszechnianie fragmentów lub całości tekstów oraz elementów graficznych występujących na stronie Skrypty.net bez otrzymania uprzednio zgody. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 24 poz.170.

2. Zgodnie z treścią Art. 657. KC a także w odniesieniu do Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta uprawnienie do odstąpienia od umowy przez wykonawcę może być wyłączone w określonych przypadkach. Przedmiotem świadczenia usługi w Skrypty.net jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według indywidualnych materiałów Klienta, połączona z płatnymi usługami zewnętrznych dostawców, dlatego też usługi oferowane przez Skrypty.net spełniają warunki wyłączenia z prawa do odstąpienia od umowy. Kupujący w momencie dokonywania zakupów potwierdza, że rozumie charakter usługi i świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienienia od umowy.

3. Skrypty.net, ze względu na charakter oferowanych usług i ich możliwość powielenia przez Kupującego nie przyjmuje zwrotów, nie jest możliwy zwrot pieniędzy za wykonaną usługę, Kupującemu przysługuje natomiast prawo do reklamacji produktu i wprowadzenie zmian zgodnie z niniejszym regulaminem. Okres gwarancyjny, w którym możliwe jest zgłaszanie reklamacji, wyszczególniony jest każdorazowo w danej ofercie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z konsultantem.