Profesjonalnie przygotowana strona www to podstawa każdej firmy funkcjonującej w Internecie. Witryna firmy jest jej wizytówką i nierzadko właśnie na jej podstawie wyrabiamy sobie pierwsze wrażenie o przedsiębiorstwie. Warto zatem mieć świadomość na co w szczególności zwrócić uwagę przy tworzeniu strony internetowej, oraz jakich kwestii unikać, aby nie zniechęcić do witryny potencjalnego użytkownika Internetu.

Czynniki wpływające na czytelność stron internetowych

Profesjonalnie przygotowana strona www to podstawa każdej firmy funkcjonującej w Internecie. Witryna firmy jest jej wizytówką i nierzadko właśnie na jej podstawie wyrabiamy sobie pierwsze wrażenie o przedsiębiorstwie. Warto zatem mieć świadomość na co w szczególności zwrócić uwagę przy tworzeniu strony internetowej, oraz jakich kwestii unikać, aby nie zniechęcić do witryny potencjalnego użytkownika Internetu. Wskazówki te są niezwykle przydatne dla osób prowadzących e-biznes – gdyż w tym przypadku pierwsza ocena strony może przesądzić o tym, czy internauta zdecyduje się na proponowany przez nas produkt lub usługę czy też nie. W Internecie panuje tak duża konkurencja, że nikt nie będzie zawracał sobie głowy męczącą kolorystyka czy nieczytelną czcionką. Sprawmy zatem, aby nasza strona nie tylko treścią, ale i wyglądem zachęcała do pozostania na niej jak najdłużej.

Czynniki wpływające na czytelność stron www można podzielić na te, które mają bezpośredni związek z tekstem, oraz na te, które maja bezpośredni związek z monitorem jako nośnikiem danego tekstu (podział zapożyczony został z książki „Multimedia w biznesie i edukacji” pod red. Leszka Kiełtyki).

1. Czynniki, które są powiązane ściśle z tekstem – zaliczymy tutaj takie kwestie jak: kształt czcionki, grubość i szerokość czcionki, odległość między znakami i wyrazami, długość wiersza, układ tekstu, interlinię. Poza odpowiednim krojem pisma należy zwrócić uwagę na poprawne rozmieszczenie treści na danej stronie i właściwy układ tekstu. Nie bez znaczenia dla czytelności tekstu będzie to, ile znaków pojawi się w jednym wierszu określonej treści. Oczywiste jest, że optymalna długość wiersza zależna jest od rodzaju i wielkości zastosowanej czcionki. Nie mniej jednak standardowo powinno występować około 60-70 znaków w jednym wierszu. Dzięki ograniczeniu ilości znaków w wierszu zwiększamy przejrzystość i czytelność treści. Zbyt duże zagęszczenie zamieszczanego tekstu może męczyć oczy i powodować „zlewanie się” liter. Nie bez znaczenia dla przejrzystości strony jest zatem również odpowiednio zastosowana interlinia. Nie tylko znaki, ale również wyrazy powinny być od siebie optymalnie oddalone. Jak ognia należy unikać pisania jednym ciągiem, bardzo małymi literami ściśle do siebie przylegającymi. Co jeszcze wpłynie na czytelność tekstu?

  • Tracking – umożliwia on wpływanie na odstęp pomiędzy znakami w tekście lub w określonej części tekstu. Polega na równomiernym przybliżaniu lub też oddalaniu od siebie znaków. Tracking sprawia, że tekst staje się bardziej atrakcyjny i czytelny. Należy jednak pamiętać, że nieumiejętne zastosowanie trackingu może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

  • Podział tekstu na akapity – czytanie treści pisanej jednym ciągiem i nie podzielonej na części nie należy do rzeczy przyjemnych. Jeśli sami nie lubimy czytać czegoś, co jest definitywnie negatywnie oceniane przez nasze oczy, sami nie twórzmy również takich treści. Jeśli prowadzimy firmę internetową pamiętajmy o zasadach związanych z eyetrackingiem, który polega na śledzeniu drogi wzroku i pokazuje na co potencjalny czytelnik zwraca bądź nie zwraca uwagi. Więcej na temat eyetrackingu można przeczytać w artykule „Co to jest eyetracking „.

  • Zastosowanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy kolorem zamieszczanego tekstu, a kolorem tła strony. Jeśli kontrast będzie nieodpowiedni, tekst będzie się wydawał niewyraźny, a przez to zniechęcimy czytelnika do zapoznania się z nim. Kolorystyka generalnie pełni bardzo ważną rolę w kwestii tworzenia stron internetowych – od dawna wiadomo, że określone kolory wywołują różne skojarzenia. Raczej nie praktykuje się zatem tworzenia portali o tematyce wesołej w barwach ciemnych, zgaszonych lub portali nostalgicznych w kolorystyce jaskrawej i rażącej oko. Na daną stronę internauta wchodzi zazwyczaj w określonym celu i nie warto samą kolorystyką i nieodpowiednim kontrastem dawać mu do zrozumienia, że źle trafił. Przy zamieszczaniu dłuższego tekstu warto również rozważyć kwestię dodania ilustracji nawiązującej do zamieszczanej treści artykułu.

2. Czynniki związane z nośnikiem tekstu, czyli z monitorem – zaliczymy tu z pewnością takie aspekty jak rozdzielczość monitora, jaskrawość, temperatura kolorów czy głębia bitowa piksela. Złe dobranie określonych parametrów będzie skutkowało tym, że tekst stanie się niewyraźny i niekorzystny w odbiorze. Poprawa jakości odbioru może w odczuwalny sposób wpłynąć na to, iż informacje podawana na stronie staną się łatwiej dostępne – warto zatem zwracać uwagę na omawiany aspekt i na bieżąco monitorować wygląd strony internetowej firmy.

Co jeszcze wpływa na funkcjonalność witryny internetowej

1. Praktycznie i użytecznie zaprojektowana strona – tworząc serwis należy skupić się na optymalnym wykorzystaniu zarówno powierzchni ekranu, jak i przygotować się na to, że poszczególni internauci mogą mieć monitory o różnorodnej rozdzielczości. Szybki serwer i brak przeciążeń związanych z grafiką z pewnością pozytywnie wpłynie na funkcjonalność naszej strony i ułatwi poruszanie się po witrynie.

2. Dopasowanie treści – należy w tym zakresie pamiętać przede wszystkim o optymalnej długości zamieszczanych tekstów, uwzględnieniu specyfiki grupy docelowej do której kierujemy treści, a także dzieleniu długich informacji na kilka stron i stosowaniu akapitów oraz tytułów ułatwiających czytanie treści.

3. Funkcjonalna architektura serwisu, strona główna odpowiadająca na podstawowe informacje o przeznaczeniu strony, właściwie zaprojektowane interfejsy nawigacyjne, a także czytelna struktura witryny.

6 elementów podnoszących atrakcyjność strony

Z pewnością pozytywny efekt przyniesie zastosowanie się do zamieszczonych powyżej wskazówek, dotyczących zarówno czynników związanych z zamieszczonymi na stronie tekstami, jak i specyfiką monitora. Nie mniej jednak można wskazać pewne dodatkowe aspekty, które uatrakcyjnią nasz serwis internetowy. Będą to takie kwestie jak:

  • istnienie ogólnej mapy całej strony, która ułatwi przemieszczanie się po serwisie,

  • dodanie daty przy zamieszczanych informacjach, co wskazuje na aktualność lub nieaktualność zamieszczanych treści,

  • systematyczne modyfikowanie i aktualizacja zawartości strony,

  • dostęp do pożądanych informacji/produktów poprzez jedno szybkie kliknięcie,

  • wpływanie na emocje internautów i wzbudzanie ich zaangażowania, poruszanie indywidualnych potrzeb,

  • strona powinna również akcentować swoją obecność w sieci poprzez aktywną działalność w zakresie promocji firmy i działań e-marketingowych.

Co powinna zawierać każda witryna internetowa

Ponieważ każda strona jest inna – kierowana do innej grupy odbiorców, pełni różne cele, dlatego warto dopasować zawartość strony do właściwości Internetu oraz specyfiki grupy docelowej, do której zawartość serwisu będzie bezpośrednio kierowana.

Można wyszczególnić co powinno znajdować się chociażby w typowych portalach zorientowanych na rozrywkę, ale trudno wytyczyć ramy dla każdego rodzaju serwisu.

Główne elementy serwisów to m.in.: darmowa poczta e-mailowa, możliwość prowadzenia komunikacji za pośrednictwem portalu (czaty), katalogi stron internetowych, fora dyskusyjne umożliwiające wymianę informacji i wpływające na popularność witryny, kalendarze, czy określone gry komputerowe on-line.

Ciekawą opcją znajdującą się na niektórych portalach służących rozrywce są również dostępne tam do wypełnienia ankiety. Umożliwiają one nawiązanie interakcji z internautami, a także wzbudzają ciekawość jak inni odpowiadali na pytania. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że osoba zainteresowana ankietą wróci na stronę, aby porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami innych lub też zorientować się w ostatecznym zestawieniu odpowiedzi.

Źródło: http://www.systemycms.com/artykuly/uzytecznosc-usability/117.html